Bibelboken Jakobs brev skrevs av Jesus halvbror. Brevet riktades till alla troende judar som levde förskingrade i romarriket. Det är en praktisk bok som lär oss hur vi ska leva ut vår tro. Utlevd tro visar sig i hur vi hanterar frestelser och hur vi ser på och bedömer våra medmänniskor. Tron visar sig också i vårt tal, hur vi ser på synden i våra egna liv samt vårt böneliv.

Denna provlektion ger dig en inblick i hur CBS bibelstudium är upplagda.

1. Hemstudier

Innan du börjar arbeta med frågorna, bed Gud om vägledning och hjälp att förstå vad du läser. Svara sedan på frågorna så gott du kan. Oroa dig inte om du tycker att någon fråga är svår att svara på. Mycket brukar klarna när man delar och diskuterar svaren i samtalsgruppen och vid föredraget efteråt. Den Helige Ande kommer att visa dig sanningar i Guds Ord om du ärligt och uthålligt söker honom.

Ladda ner CBSI-kurs-Jakobs-brev-3-questions.pdf (36KB)

2. Gruppdiskussion

Dela och diskutera svaren du kommit fram till i en avslappnad och god gemenskap.

3. Föredrag

Lyssna till ett föredrag som kan förändra ditt liv, som lyfter fram sanningen från lektionen och visar hur denna kan tillämpas i livet.

4. Kommentar

Läs en förberedd kommentar.

Ladda ner CBSI-kurs-Jakobs-brev-3-commentary.pdf (116KB)

5. Omsorg

Alla ska kunna dela sina tankar i en miljö där de känner sig trygga och bekväma och som präglas av omsorg för var och en.

 

Tyckte du om provlektionen? Kontakta oss om du vill köpa hela lektionsmaterialet. Eller varför inte gå med i en bibelstudiegrupp!