IMG_5194_1024Därför arbetar vi med CBS Sverige

Vi som arbetar med CBS har en personlig övertygelse om att Gud själv ger sig till känna för oss genom sitt ord och att Bibeln därmed är högst aktuell för oss i dag. Detta har gjort en så stor inverkan på våra liv att vi vill vara med och underlätta för fler att lära känna den levande Guden. Allt arbete sker på frivillig basis vid sidan av huvudsakliga sysselsättningar. Här är några ord från oss:

Sune Jäderberg – Materialkoordinator
I Bibeln får vi vägledning, uppmuntran, förmaning och tröst av vår himmelske fader. Därför är insikt i Ordet så viktig för den kristne. Vi lever i en tid när bibelkunskapen i många kyrkor tyvärr är mycket försvagad. Det är faktiskt en verklig tragedi. Då blir det särskilt viktigt för mig att stå på den sida som bidrar till en positiv utveckling genom att sprida kunskap om Bibelns budskap. CBS arbetar med det. Därför är jag med i CBS.

John Breneman – Sekreterare
En av de kurserna som jag läste i min teologiska utbildning som har haft störst betydelse för mig i mitt andliga liv och i min tjänst är bibelstudiemetodik. Samma metod används i CBS bibelstudier. Jag tycker att det är helt fantastiskt att varje människa i Sverige har möjlighet att lära sig upptäcka, förstå, reflektera över och tillämpa bibelordet i sitt eget liv!

Kort om Bakgrunden

IMG_0644_1024CBS står för Community Bible Study International och ä den internationella förlängningen av Community Bible Study vilken utvecklades som ett bibelsällskap i området kring Washington DC år 1975. Då medlemmar i gemenskapen flyttade till andra länder tog de med sig studierna till sina nya sammanhang och CBS kom att spridas till Storbritannien, Peru och Kanada. Material kom med tiden att uppskattas i flera länder och 1992 bildades CBS – International (CBS). I dag används materialet som stöd vid bibelstudier i 71 länder och på ett 40-tal olika språk. Verksamheten är inte knuten till någon särskild församlingsgemenskap utan används av människor från en stor variation av sammanhang. Många menar att just detta är styrkan i materialet, att den fokuserar på Bibeln, och bara Bibeln, med ett mål att väcka djupare reflektion hos vem som helst använder den.

Kort om Organisationen

Under flera år har bibelstudiegrupper till och från även studerat Bibeln med hjälp av CBSs material i Sverige, och år 2011 bildades en organisatorisk kärna för CBS Sverige. CBS Sverige är uppbyggt med en styrelse med uppdrag att planera för verksamhetens arbete och ett nationellt team bestående av nationell ledare, nationell ledartränare och nationell materialkoordinator. Dessa har i uppdrag att utföra det styrelsen har beslutat.