IMG_5173_1024Ingen är ensam i sitt ledarskap, vi samarbetar!

En viktig grund för CBS Sveriges bibelstudiegrupper är teamarbete. Detta bidrar till en långsiktig och hållbar gemenskap kring våra studier. I varje bibelstudiegrupp eftersträvar vi därför att det ska finnas tre ledare i stället för en, just för att hela ansvaret inte ska vila på en enda person.En ledare ansvarar för samordningen av gruppträffarna och ser till att gruppen har någonstans att träffas, har uppsikt över om någon behövt lämna återbud, ser till att det finns enklare fika samt att alla som deltar i studiet har plats att sitta. Samtalsledaren, i sin tur, tar ansvar för att leda samtalet framåt, ser till att alla deltagare får komma till tals, att samtalet hålls inom en ram som är relevant för studiet samt att samtalet sker på ett respektfullt vis. Efter samtalet tar ledaren som är ansvarig för undervisningen vid och håller i en fördjupning av avsnittet. Ledaren för undervisningen kan välja att ta hjälp av vårt lärarhandledningshäfte, eller att skapa en egen undervisning utifrån dagens text.

Stöd för våra gruppledare

Att vara ledare kan innebära en hel del utmaningar. Därför vill CBS Sverige finnas tillhands för de ledare som finns i grupperna. Detta stöd kan innebära förbön för er grupp, coachning i olika slags ledarskapsfrågor, hjälp och stöttning vid bemötande av gruppens olika slags personligheter, ledning i hur man agerar kring känsliga ämnen, hur man formar en innehållsrik och lättförståelig undervisning på kort tid m.m. Några eller flera av dessa frågor kan man som ledare stöta på, och det är viktigt att få reflektera över detta tillsammans. Därför medverkar varje CBS Sverige-ledare vid en workshop inför sitt ledarskap. Därefter är det möjligt att återkomma till framtida ledarworkshops, för att få ytterligare hjälp att utvecklas i sin uppgift. Företrädare för CBS Sverige finns även som bollplank för alla gruppledare och kan backa upp och stötta vid olika typer av situationer.