Provlektion - Bibelboken Jakobs brev

Bibelboken Jakobs brev skrevs av Jesus halvbror. Brevet riktades till alla troende judar som levde förskingrade i romarriket. Det är en praktisk bok som lär oss hur vi ska leva ut vår tro. Utlevd tro visar sig i hur vi hanterar frestelser och hur vi ser på och bedömer våra medmänniskor. Tron visar sig också i vårt tal, hur vi ser på synden i våra egna liv samt vårt böneliv.